Onneksi on alueosaamista! Tutkimus sivistyksen aluehallintouudistuksesta

11.10.2011

KT Arja-Sisko Holappa, joka toimii opetustoimen ylitarkastajana Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa, on tutkinut AE:n apurahalla aluehallinnon opetustoimen asiantuntijoiden näkemyksiä työn nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Aluehallintouudistuksen perusajatus, aluehallinnon kokoaminen ja selkeyttäminen, ei toteutunut opetustoimen aluehallinnossa. Sen sijaan aie kääntyi päälaelleen, kun viidestä toimijasta tulikin yli 21 toimijaa. Tilanne on mielenkiintoinen aluehallintouudistuksen toimeenpanossa sekä sivistyshallinnon historiassa. Samalla se herättää kysymyksiä paitsi työn organisoinnin mielekkyydestä, myös opetuksen tasa-arvon ja oikeusturvan toteutumisesta. Lue Holapan tutkimuksesta oheisesta liitteestä.

 

Liitteet