På svenska

Välkommen till Statstjänstemännen inom den regionala bildnings- förvaltningen SRB rf:s hemsidor

Föreningens logo ovan består av bokstäverna i den finskspråkiga förkorgningen. På de av föreningens sidor som är öppna för alla informeras om SRB rf och dess verksamhet och historia. På dessa sidor finns också uppgifter om hur man kan ansluta sig till föreningen och om medlemsförmåner samt kontaktinformation till föreningens funktionärer och styrelsemedlemmar.


Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry -Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB rf är en självständig medlem av Akavas specialorganisationer.


Föreningens mål är att fungera som fackligt samarbetsorgan för tjänstemän och befattningshavare inom den statliga regionala bildningsförvaltningen, representera dem samt bevaka deras rättsliga ställning, befrämja deras löne- och andra förmåner och medlemmarnas professionella utveckling.


Föreningen upprätthåller regelbunden kontakt med sina medlemmar, övriga organisationer inom Akava, övrig personal inom regionalförvaltningen, utbildningsförvaltningen och olika intressegrupper samt med politiker. Föreningen har också mångsidiga internationella kontakter.


Till föreningen kan höra tjänstemän och befattningshavare inom den regionala bildningsförvaltningen samt övriga, som föreningens styrelse godkänner.

 

 

Martin Gripenberg, SRB:s tidigare ordförande
Medlemssidor
Som användarkod fungerar den e-postadress, som du har uppgivit i Akavas Specialorganisationers medlemsregister. Lösenordet får du av föreningens ordförande eller sekreterare. Byt lösenord då du loggar in första gången (Använd länken ’Omat tiedot’ uppe till vänster på sidan). Du kan samtidigt ändra eller komplettera dina kontaktuppgifter, som endast syns för sidornas upprätthållare.