VSV ry - Sivistyksen parhaaksi vuodesta 1919

VSV ry on aktiivinen ja voimakas sivistysvaikuttaja. Sen tehtävänä on jäsenistönsä etujen edistäminen ja puolustaminen. Sivistyksen edistäminen muodostaa järjestömme eettisen ja toimintaamme ohjaavan pohjan. VSV ry on sivistyksen puolestapuhuja ja sen takuumies.

Näillä sivuilla voit tutustua Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry, VSV:n toimintaan ja historiaan. Sivujen kautta voit myös liittyä jäseneksi. Sivuille on niin ikään kerätty tietoa jäseneduista sekä VSV:n hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot.

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry - Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB rf on Akavan Erityisalojen (AE) itsenäinen jäsenyhdistys. Suosittele jäsenyyttä!

Yhdistys toimii valtion alueellisen sivistyshallinnon viran- ja toimenhaltijoiden ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä sekä valvoo heidän oikeudellista asemaansa, edistää palkkaukseen liittyviä ja muita ammatillisia etuja samoin kuin jäsenten ammatillista kehittymistä.

Yhdistyksellä on Senioriklubi, jonka toimintaan voi tutustua klubin sivuilla.