Jäsenyys

VSV ry:n jäsenet työskentelevät pääasiassa valtion alueellisessa sivistyshallinnossa viran- ja toimenhaltijoina. Jäsenistöä työskentelee myös muissa organisaatioissa, ja yhdistykseen kuuluu niin ikään opiskelija- ja seniorijäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksu on 1% bruttopalkasta.

VSV ry:n jäsenet kuuluvat yhdistyksen kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Työttömyyskassan jäsenet ovat oikeutettuja kassan maksamiin lakisääteisiin etuuksiin, mikäli työttömyyskassan jäsenyys on kestänyt vähintään 10 kuukautta ja työssäoloehto on jäsenaikana täyttynyt.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on vapaa jäsenyydestään eroilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

 

Suosittele jäsenyyttä, osallistu arvontaan ja valitse palkinto!

Liity jäseneksi (Akavan Erityisalojen verkkosivuilla)