Jäsenyys

VSV ry:n jäsenet työskentelevät pääasiassa valtion alueellisessa sivistyshallinnossa viran- ja toimenhaltijoina. Jäsenistöä työskentelee myös muissa organisaatioissa, ja yhdistykseen kuuluu niin ikään opiskelija- ja seniorijäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksu on 0,9% bruttopalkasta.

VSV ry:n jäsenet kuuluvat yhdistyksen kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Työttömyyskassan jäsenet ovat oikeutettuja kassan maksamiin lakisääteisiin etuuksiin, mikäli työttömyyskassan jäsenyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja 26 kalenteriviikon työssäoloehto on jäsenaikana täyttynyt.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, voi täyttää eroilmoituksen. Eroava jäsen on vapaa jäsenyydestään eroilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.


Liity jäseneksi (Akavan Erityisalojen verkkosivuilla)