Seniorijäsenet

Eläkeläisenä voit jatkaa yhdistyksen jäsenenä, käyttää kaikkia jäsenetuja ja osallistua pääosin maksulliseen eläkeläistoimintaan. Eläkeläisjäsenyyden vuosimaksu muodostuu Akavan erityisalojen 50 €:n maksusta sekä VSV:n oman Senioriklubin vuosimaksusta 10 €. Maksamalla  Akavan erityisalojen eläkeläismaksun saa kaikki liiton edut. Tähän mennessä Akavan erityisalat ei ole järjestänyt VSV:n eläkeläisille toimintaa, mutta se on suunnitteilla. VSV:n Senioriklubi puolestaan ei tarjoa etuja, mutta järjestää VSV:n senioreille toimintaa, jonka he maksavat pääasiallisesti itse.

Senioriklubin jäseniä ovat kaikki VSV:n entiset jäsenet, jotka maksavat klubin jäsenmaksun. Jäseniksi voivat myös hakea kaikki ne henkilöt, jotka ovat toimineet eläkkeelle siirtymistään ennen jossakin vaiheessa valtion sivistyshallinnon viranhaltijana, toimihenkilönä tai työntekijänä alue- tai keskushallinnon tasolla riippumatta siitä, ovatko he aikoinaan olleet VKV:n tai VSV:n jäsenenä.

Lisätietoa VSV:n senioriklubista tästä.