Kannanotto uuden valtion viraston nimestä ja tehtävistä

16.1.2017

VSV ry esittää uudelle valtakunnalliselle valtion virastolle nimeksi ”Valtion ohjaus- ja valvontavirasto”, jotta nimi kuvaa viraston toimintaa tarpeeksi monipuolisesti.

Uuden viraston valmistelussa tulee kiinnittää huomiota viraston ohjaustehtävään. Uuden viraston toiminnan valmisteluun tulee ottaa kattava edustus kaikilta vastuualueilta, toimialoilta ja alueilta. Opetus- ja kulttuuritoimen kokemusta ohjaustehtävistä on syytä käyttää hyväksi.

Asiakaslähtöisen ja ennakoivan ohjauksen vaikuttavuus edellyttää asiakkaiden ja sidosryhmien tehtävien sekä alueiden toimintakokonaisuuksien hyvää tuntemusta, yhteistyötä, neuvotteluja ja tarkastuskäyntejä alueilla.

Ohjauksessa tarvitaan myös hyvää viraston sisäistä toimintakulttuuria.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan oheisesta linkistä!