Valtion alueellisen sivistyshallinnon toimintaedellytykset turvattava

16.6.2015

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet ry (VSV) haluaa tällä kannanotolla edistää sivistyksen hallintoa kokonaisuutena. Esitämme hallitusohjelman toimeenpanoa varten kolme tärkeää näkökohtaa, jotka liittyvät mm. itsehallintoalueiden hallintorakenteeseen, tehtävien sujuvaan hoitamiseen sekä kehittämiseen viranomaistyön laatukriteerinä.