VSV ry:n lausunto aluehallintouudistuksen selontekoa valmistelleen työryhmän raporttiin

1.10.2012

VSV kannattaa yksimielisesti esitettyjen sivistystoimien tehtävien kokoamista aluehallintovirastoihin mahdollisimman pian, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön ensimmäisessä esityksessä (5.6.2012) on ehdotettu. Sivistystoimi on hyvä koota omaksi vastuualueekseen esityksen mukaan ja varmistaa tehtäviä koskevien henkilötyövuosien oikeudenmukainen siirto ottaen huomioon mm. täyttämättä olevat virat. Ministeriön toinen esitys (16.8.2012) on yhtä kannatettava. On tärkeää, että oppilaitosrakentamisen tehtäviä hoitaa sama viranomainen kuin liikuntapaikka- ja kirjastorakentamisen tehtäviä, jotta tehtävien hoidossa saavutetut synergiaedut säilyvät.

Siirron yhteydessä kannattaa tarkastella alueellisen sivistystoimen tehtävien muutostarpeita hieman laajemmin. Sivistystoimen kokoaminen tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi lasten ja nuorten kasvatuksen, koulutuksen, hyvinvoinnin, syrjäytymisen ehkäisyn sekä mediakasvatuksen ja lukutaidon edistämiseen varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella sekä erilaisissa muissa oppimis- ja kasvuympäristöissä.