VSV ry:n kannanotto valtion sektorin neuvottelutavoitteiksi Valtioneuvoston elokuun budjettiriiheen ja vuosien 2013-2014 budjettivalmisteluun

8.8.2012

Kannanoton keskeinen sisältö:

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry esittää valtion sektorin neuvottelutavoitteista valtioneuvoston elokuun budjettiriihessä (vuoden 2013 valtion talousarvioesitys) ja valtion talousarviopäätöksenteossa (eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuun täysistunnossa) huomioon otettavaksi seuraavaa:

 

1) Valtio kehittää vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa siten, että valtio toimii itse edellyttämällään esimerkillisellä tavalla, eli mm. suunnittelee henkilöstömääriä myös toimialakohtaisesti sattumanvaraisuuden sijaan, mahdollisessa irtisanomistilanteessa sijoittaa henkilöstön uudelleen, tarjoaa henkilöstölle ja johdolle laadukasta täydennys- ja muuntokoulutusta osaamisen kehittämiseksi, sekä kehittää verkostomaista, yli virasto- ja aluerajojen ulottuvaa työtapaa sekä henkilökohtaisia joustavia työskentelymahdollisuuksia.

 

2) Voimavaroja keskitetään työurien pidentämiseen.

a)      Toteutetaan poikkihallinnollinen ohjelma työurien pidentämiseen, joka huomioi mm. työkulttuurien houkuttelevuuden kehittämisen, ml. johtamiskulttuuri, joustavat työskentelymahdollisuudet, kannustavat arviointi- ja palautejärjestelmät, terveys- ja kulttuuripalvelut sekä uudet toimintamallit pitkän työuran tehneiden hiljaisen osaamisen hyödyntämiseen.

b)      Uudistetaan aikuiskoulutuksen toimintatapa kokonaisvaltaisesti joustavaksi, laadukkaaksi eri-ikäisiä palvelevaksi täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmäksi.

c)       Toteutetaan uudentyyppinen, osallistava työhyvinvointiohjelma valtion oman henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ohjelmassa huomioidaan mm. joustavien työskentelymahdollisuuksien kehittäminen, erityisesti myös perheen (ml. omaishoito) ja työn yhteensovittaminen sekä vertaismentorointiohjelma osaamista ja työnhallintaa kehittävänä toimintamuotona.

 

3) Työeläkkeille määrätään kohtuullisuussyistä 100 000 euron vuosikatto.

 

4) Veroja korotetaan erittäin maltillisesti.

 

5) Suomelle laaditaan pitkän tähtäimen visio uudessa ”Korpilammen kokouksessa”.