VSV:n kannanotto päivähoidon ja varhaiskasvatuksen hallinnon siirtämisestä OKM:öön

30.10.2012

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry:n mielestä päivähoito- ja varhaiskasvatuksen hallinto tulee siirtää kokonaisuutena Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle, ja varhaiskasvatuksen lainsäädäntö tulee uudistaa nopeasti.

Valtioneuvosto on lähipäivinä antamassa eduskunnalle esityksen lainsäädännön muutoksista, joilla varhaiskasvatus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtioneuvoston esitys asiasta on ristiriitainen ja estää lasten laadukkaan hoidon ja kasvatuksen käytäntöjen kehittämisen useiksi vuosiksi.  Päivähoito- ja varhaiskasvatuksen hallinto tulee siirtää kokonaisuutena Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja varhaiskasvatuksen lainsäädäntö tulee uudistaa nopeasti.

 

- - -

 

VSV ry painottaa, että varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sisällön kehittämistä ei voida jäädä odottamaan 2–3 vuotta.

 

- - -

 

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteita on viimeksi uudistettu vuonna 2005. Perusteet ovat suositustasoisia. Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen laadun ja toimintojen vahva kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen jatkumon aito vahvistaminen edellyttävät perusteiden mahdollisimman pikaista uudistamista sekä muuttamista määräystasoisiksi. VSV esittää kehittämis- ja perustetyön pikaista siirtämistä Opetushallitukselle.