VSV ry:n sivistyshallinnon hoitamista ELY-keskuksissa koskeva julkilausuma 20.9.2011

21.9.2011

Asiakkaiden ja tavallisten kansalaisten on mahdotonta ottaa enää selvää Suomen sivistyksen aluehallinnon tehtävistä, vastuutahoista ja toimialueista. Aluehallinnossa (AVIt ja ELYt) työskentelevilläkin on suuria vaikeuksia muodostaa sivistyksen tehtävien hallinnosta ja hoidosta kokonaiskuvaa. ALKU-uudistuksen tärkeimpinä tavoitteina oli mm. selkeyttää aluehallinnon tehtäviä, ohjausta ja aluejakoja sekä parantaa aluehallinnon kansalais- ja asiakaslähtöisyyttä. Ristiriita on ilmeinen. Sivistyksen ja maan etu vaatii, että tilanteeseen puututaan.

Julkilausuman keskeinen sisältö:

  • Alueellinen sivistyshallinto on heikentynyt olennaisesti aluehallintouudistuksen johdosta erityisesti ELY-keskuksissa. 
  • Eduskunnan oikeusasiamies on toimintakertomuksessaan 2010 kiinnittänyt erityishuomiota alueellisen opetus- ja sivistystoimen tehtävien hajautumiseen, joka on vastoin uudistuksen tavoitteita.
  • ELY-keskuksissa ei aina huolehdita sivistyshallinnon hyvästä hoitamisesta.  Sitä voidaan johtaa vähäisellä sivistyshallinnon tuntemuksella, sitä ei koeta tärkeäksi, ja johtamisen laatu on vaihtelevaa.
  • Aluehallintouudistuksen voimaanpanolain täytäntöönpano voi heikentää sivistyshallintoa merkittävästi eri alueilla. 
  • Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja on katsonut, ettei virastolla ole intressiä henkilöiden siirtoihin. Hän pitää sivistyshallinnon hyvää hoitamista tärkeänä. Myös Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on aloitettu YT-neuvottelut hyvässä hengessä.
  • Uudenmaan ELY-keskuksessa aloitetaan myös YT-neuvottelu, mutta prosessin pelätään olevan vain muodollinen, koska johto on ilmaissut julkisuuteen lukkoon lyödyn kantansa ennen neuvottelujen aloittamista. Henkilöstö halutaan siirtää Hämeenlinnasta ja Kouvolasta Helsinkiin, pois työssäkäyntialueeltaan.
  • Sivistyshallinnon tehtävät ovat valtakunnallisesti strategisesti tärkeitä tehtäviä. Tämä pitää ELY-keskuksissa tunnustaa ja sivistyshallinnon kokonaisuutta tulee niissä johtaa valtionhallinnon johtamisen laadullisten lupausten mukaisesti.
  • VSV vaatii, ettei muutoksen toimeenpanon siirtymäkaudella tai sen jälkeisellä ajalla enää heikennetä sivistyshallinnon vaikuttavuutta alueilla.