VSV ry:n valtion sivistyksen aluehallintoa koskeva julkilausuma 8.5.2011

9.5.2011

Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry on huolissaan Suomen alueellisen sivistyshallinnon tehtävien tulevaisuudesta ja asiantuntijuuden säilymisestä sekä peruspalvelujen ja alueellisen tasa-arvon valtakunnallisesta toteutumisesta ALKU-hankkeen toteuttamisen jälkeen. Tehtävien hoitaminen ja asiantuntijoiden työskentely on vaikeutunut sekä aluehallintovirastoissa että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, joista ELYissä tilanne on erityisen huolestuttava. Koko sivistyksen aluehallinnon toimintaedellytykset heikentyivät merkittävästi aluehallintouudistuksen yhteydessä.

 

Julkilausuman keskeinen sisältö:

-     Osaaminen, koulutus ja sivistys ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kulmakiviä. Aluehallinto on keskushallinnon ”käsivarret”, joiden tulee olla kunnossa ja vahvat.

-     Valtion alueellinen sivistyshallinto pirstaloitui aluehallintouudistuksessa viidestä reilusti yli 20:een organisaatioon, jotka toimivat epätarkoituksenmukaisella tehtäväjaolla ja moninaisella aluejaolla

-     Sivistys, ja sivistysasioista huolehtiminen, ei aluehallinnon näkökulmasta ole kenenkään kokonaisotteessa.

-     Opetushallinnon päämäärätietoinen kehittämisote (verkostoparadigma) on vaarassa tukahtua AVIeissa, kun ne pyrkivät profiloitumaan valvontavirastoksi hyvin kapealla toimintatavalla (byrokratiaparadigma).

-     ELY-keskuksissa koulutusasioissa lähdetään yksioikoisesti  liikkeelle elinkeino- ja työvoimanäkökulmasta, ei sivistysnäkökulmasta.

-     Alueellisen sivistyshallinnon mureneminen jatkuu erityisesti ELY-keskuksissa.

-     Alueellinen sivistyshallinto tulisi pikaisesti nyt koota ja yhtenäistää, jotta se voi tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti toteuttaa sille annetut tehtävät.

-     Oli virhe perustaa kaksi valtion aluehallinto-organisaatiota, 6 AVIa ja 15 ELY-keskusta.

Uudistus olisi heti pitänyt viedä ”loppuun asti” – ALKU-ideologian päätavoitteita myötäillen: kaikki valtion aluehallinnon tehtävät tulee koota yhden (1) viraston alle. Suomen alueita palvelisi tällöin tehokkaasti, vaikuttavasti ja kattavasti viisi tai kuusi valtion aluehallinto-organisaatiota, nykyisen 21 organisaation sijaan.