VSV senioriklubi


VSV:n senioriklubi (SRB:s seniorklubb) toimii jäsentensä ammattitaustaisena yhdyselimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi valmistelee pyynnöstä jäsentensä kokemuksen ja osaamisen piiriin kuuluvia aloitteita ja lausuntoja, järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä ryhtyy muihin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.

Senioritoiminta on osa yhdistyksen sääntömääräistä toimintaa, jolle hallitus voi antaa yksilöityjä valmistelutehtäviä ja myös luovuttaa päätösvaltaa sovituissa asioissa. Lopullinen päätösvalta yhdistyksen sääntömääräistä toimintaa koskevissa asioissa on kuitenkin yhdistyksen sääntömääräisillä toimielimillä: yhdistyksen kokouksilla ja hallituksella.


Jäsenet

Senioriklubin jäseniä ovat kaikki VSV:n entiset jäsenet, jotka maksavat klubin jäsenmaksun. Jäseniksi voivat myös hakea kaikki ne henkilöt, jotka ovat toimineet eläkkeelle siirtymistään ennen jossakin vaiheessa valtion sivistyshallinnon viranhaltijana, toimihenkilönä tai työntekijänä alue- tai keskushallinnon tasolla riippumatta siitä, ovatko he aikoinaan olleet VKV:n tai VSV:n jäsenenä. Senioriklubin jäsenmaksu on 10 e/v. Se maksetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Tarkempia tietoja saa senioriklubin puheenjohtajalta tai sihteeriltä.


Toimikunta

Klubin työvaliokunnalle valitaan vuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja. Klubin nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.


Tapahtumat

Ainakin kerran vuoteen järjestetään tapahtuma, johon kaikki senioriklubin jäsenet kutsutaan. Tapahtumapaikasta ja asiasta riippuen myös niiden järjestelyvastuuta saatetaan tarvittaessa delegoida. Tapahtumaan liittyvien matka-, ruokailu- ja mahdollisesti yöpymiskustannuksista vastaa pääsääntöisesti seniorijäsen itse. Tapahtumat järjestetään ottaen huomioon paikkakuntien tavoitettavuus julkisilla kulkuvälineillä.


Yhteystiedot

Senioriklubi / Seniorklubb
pj. Matti Kangasoja
sähköposti matti.j.kangasoja (at) gmail.com

Tilinumero: FI32 5011 0920 0826 21


 

Senioriklubin työvaliokunta 2011. Kaarle Hemminki, Martin Gripenberg (varapuheenjohtaja), Pauli Rautama (puheenjohtaja), Urpo Koponen (sihteeri) ja Pekka Saari.