VSV ennen ja nyt

VSV:n edeltäjä perustettiin ensin kansakouluntarkastajien yhdistykseksi. Se muuttui sittemmin lääninhallitusten sivistysosastojen akateemisen henkilöstön yhdistykseksi ja on vuodenvaihteen 2010 jälkeen lähinnä valtion alueellisen sivistyshallinnon asiantuntijoiden ammattijärjestö.


VSV:n jäsenet

Jäsenet ovat pääosin työssä sivistyshallinnon osalta joko aluehallintovirastoissa tai elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Sen lisäksi järjestöön kuuluu paljon muita sivistyshallinnon asiantuntijoita, jotka työskentelevät erilaisissa työpaikoissa, mm. alueellisessa sosiaalihallinnossa, ympäristöhallinnossa, maakuntien liitoissa, opetusministeriössä, oikeuslaitoksissa, eri korkeakouluissa sekä kunnissa.