Toiminta

VSV ry toimii valtion alueellisen sivistyshallinnon viran- ja toimenhaltijoiden ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä sekä valvoo heidän oikeudellista asemaansa, edistää palkkaukseen liittyviä ja muita ammatillisia etuja sekä tarjoaa mahdollisuuksia jäsenten ammatilliseen kehittymiseen. Tämän lisäksi VSV ry hoitaa tiedonvälitystä jäsenistöön, politiikkaan, opetushallintoon, muihin Akavan järjestöihin, muuhun aluehallintoon sekä eri sidosryhmiin Suomessa ja kansainvälisesti.

VSV ry pyrkii tukemaan kaikkia jäseniään. Se järjestää myös tapaamisia, opintomatkoja ja muuta yhdistystoimintaa.