Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry:n

 

STRATEGIA

 

Visiomme

Olemme alueellisen sivistyshallinnon ja sivistystä arvostavien hallinnon asiantuntijoiden edunvalvontaa ja yhteisöllisyyttä edistävä kasvava järjestö ja luotettava yhteistyökumppani.

Olemme avarakatseisesti, rohkeasti ja proaktiivisesti sekä eettisesti hyväksyttävin keinoin sivistyksellisestä hyvää edistävä yhteisö.

 

Toiminta-ajatuksemme

Huolehdimme jäsenistömme työn arvostuksesta ja heidän kehittymismahdollisuuksistaan.

Edistämme alueellisen sivistyshallinnon yhteistyötä.

Vaikutamme sivistyspalvelujen laatuun ja tasa-arvoiseen saatavuuteen.

 

Arvomme

Vastuullisuus

Vastuullisuutemme on yksilö- ja yhteisvastuullisuutta.  Se on rehellisyyttä, avoimuutta, luottamuksellisuutta sekä sovittuihin toimintatapoihin ja päämääriin sitoutumista.

Osallisuus

Jäsenillämme on yhteisöön kuulumisen tunne ja mahdollisuus osallisuuden yhteisölliseen kokemiseen. Jäsenemme voivat vaikuttaa yhteisiin päämääriimme ja niiden toteutumiseen.

Sivistyspalvelujen laatu ja tasa-arvoinen saatavuus

Sivistyspalvelujen laatu ja tasa-arvoinen saatavuus ovat hyvinvointivaltion uudistamisen perusta.

Oikeudenmukaisuus

Jäsenemme ovat yhdenvertaisia ja tasapuolisia yhteisöllisiä ja kaikille kuuluvia etuisuuksia tai palveluja jaettaessa. Oikeudenmukaisuus merkitsee yhdistyksessämme ja sen ulkopuolella tunnetta siitä, että tehdyt ratkaisut ja käytännön toimet vastaavat sitä mitä on yhdessä sovittu tai luvattu.

Osaaminen

Meille osaaminen merkitsee jatkuvaa yksilöllistä ja yhteistä oppimista ja itsensä kehittämistä.

Kumppanuus

Onnistumisemme ja menestymisemme edellytys on kumppanuus. Sen lähtökohtana on tietoisuus omasta kompetenssistamme.

 

Strategiamme

Sivistysstrategia

Uudistumme jatkuvasti avarakatseisuudessa, rohkeudessa ja proaktiivisuudessa.

Edunvalvontastrategia

Lisäämme aktiivisuutta ja onnistumista edunvalvontatyössä.

Jäsenistöstrategia

Vahvistamme yhtenäisyyttämme ja yhteisöllisyyden tunnettamme.

Kasvustrategia

Järjestömme jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti sivistyshallinnon asiantuntijoista.

Kumppanuusstrategia

Etsiydymme mukaan edunvalvontaamme edistäviin kumppanuus- ja

verkostosuhteisiin.

 

Syksy 2011